Ogrodje etike in vrednot

Stabilna družba prihodnosti je lahko le družba znanja, etike in vrednot.

Naše znanstveno ozadje

Ogrodje etike in vrednot predstavlja celovit in uravnotežen pregled splošno uveljavljenih vrednot.

Ogrodje etike in vrednot je dokument, ki ga je razvil Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj. Osnovano je na zgodovinskih in kulturnih temeljih evropskih in širših vrednot in etike ter na pomembnejših sodobnih znanstvenih modelih.

Omogoča sistematično znanstveno ocenjevanje stanja etike in vrednot na ustanovah ali v skupnostih. Na Inštitutu za etiko in vrednote Jože Trontelj ga uporabljamo kot osnovo za naše projekte in raziskovanje v izobraževanju in na drugih področjih.

10 vrednotnih domen

Ogrodje je razdeljeno v deset domen. Vsaka domena vključuje več pripadajočih vrednot.


10 vrednotnih domen

Ogrodje etike in vrednot je razdeljeno v deset domen. Vsaka domena vključuje več pripadajočih vrednot.

Življenje, narava, zdravje

Življenje je verjetno najosupljivejši in najbolj zapleten naravni pojav, obenem pa pomeni največjo in najbolj temeljno dragocenost v mnoštvu vseh vrednotnih kategorij človeštva.

Humanost

Humanost je tesno povezana s humanizmom, miselnostjo, ki temelji na konceptu človeškega dostojanstva in iz njega izhajajočih pravic, svoboščin, pa tudi odgovornosti.

Skrb za sočloveka

Skrb za sočloveka je izjemnega pomena za sam obstoj človeštva, saj je človek socialno bitje; naša življenja so odvisna od medsebojne pomoči, sodelovanja in skrbi za drugega.

Integriteta

Integriteta je postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh znanih kulturah in civilizacijah, in zelo pogosto jo postavljamo prav na vrh tega, kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine.

Pravičnost

Pravičnost pomeni prepričanje in ravnanje, ki obravnava vse ljudi brez izjeme in brezpogojno enako, zlasti pri sankcioniranju njihovega delovanja.

Univerzalizem

Univerzalizem vključuje načela, prepričanja in ravnanja, ki prispevajo k splošni dobrobiti človeštva in si jih lahko predstavljamo kot splošna, univerzalna.

Kultura

Kultura obsega dosežke in stvaritve človeštva, ki se prenašajo iz roda v rod in se tako iz generacije v generacijo širijo in nabirajo.

Tradicija

Tradicija vključuje kulturne, materialne in duhovne dosežke neke družbe ter veščine, navade in običaje, ki jih je družba razvila skozi zgodovino.

Delo in ustvarjalnost

Delo in ustvarjalnost sta v samem bistvu naše civilizacije; človeštvo ne bi bilo, kar je, če ne bi bilo izdelovanja in uporabe orodja.

Znanje in modrost

Znanje in modrost, kombinacija človeškega intelekta in moralnega karakterja, sodita med temeljna vodila stabilne in srečne družbe.

-